Renodak Systems N.V.

Wat zijn groendaken?

Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten.Het "groen" in het woord groendak slaat dus niet rechtstreeks op de kleur maar op de aanwezigheid van een begroeing. Een groendak is meer dan alleen maar een tuin boven je hoofd. Afhankelijk van het soort beplanting en het concept, spreekt men over extensieve of intensieve groendaken.

Intensieve groendaken of daktuinen zijn bijna alleen geschikt voor de nieuwbouw, omdat ze zorgen voor een grote belasting van de dakconstructie. Ze zijn vergelijkbaar met gewone tuinen waarin geleefd kan worden. De begroeiing van intensieve groendaken bestaat uit grassen, kruiden, struiken en soms zelfs bomen. Intensieve groendaken vergen net als gewone tuinen veel onderhoudgroendak

Extensieve groendaken of vegetatiedaken zijn lichtgewicht groene daken en daardoor veel minder belastend voor de dakconstructie. Een extensief groendak is geschikt voor bijna alle typen daken, ook van bestaande gebouwen. De begroeiing  van extensieve groendaken beperkt zich tot mossen, vetplanten (sedum) en kruiden. Een extensief groendak vergt daarom los van een jaarlijkse inspectie weinig tot geen onderhoud. Extensieve groendaken hebben voldoende aan natuurlijke regenval. Op extensieve groendaken kan niet geleefd worden of maw zijn niet beloopbaar.

Tevens bestaan nog varianten (semi-intensief) die verschillende soorten vegaties en diktes van de ondergrond bevatten.

Hoe wordt de begroeiing aangebracht?

 • spontane begroeiing: weinig toegepast wegens de lange ontwikkelingstijd en het grote erosiegevaar
 • planten: meer voor intensieve groendaken
 • zaaien: droog en nat zaaien
 • plantendelen: scheuten of wortelstokken (vooral scheuten van sedumsoorten) 
 • vegetatiematten: veel gebruikt gezien de voorgekweekte vegetatiematten een onmiddellijke dichtgegroeide begroeiing zijn, voornamelijk voor hellende daken omdat ze als een volledige erosiebescherming fungeren.

Enkele voordelen van groendaken:

 • Weinig onderhoud;
 • Ontlast de riolering;
 • Vertraagde waterdoorloop;
 • Komt isolatie ten goede;
 • Bevorderlijk voor brandweerstand;
 • Verkoelend effect op de omgeving;
 • Verhoogt de levensduur van het dak;
 • Extra groene zone (esthetisch en milieuvriendelijk aspect);
 • Zeer mooie afwerking en kleurvariatie.

Voordelen van "Greengrid" groendaken

Renodak werkt met de greengrid groendaksystemen. Het greengrid modulair systeem bied tal van voordelen bij de plaatsing.

Voorgepland Systeem
GreenGrid® modules worden aangepland op voorhand in serres. Dit houdt in dat de modules op de werf worden geleverd, klaar voor gebruik. Een ander voordeel is dat de planten reeds voldoende gegroeid zijn om greengrid groendakonmiddellijk het gewenste resultaat te bekomen. Bij vertraging bij het bouwen is er geen enkel probleem, de planten zullen gewoon verder groeien en onderhoud krijgen in de serres.

Traditionele groendaksystemen hebben doorgaans een vlekkenpatroon bij plaatsing. Bovendien is de kans op dode planten reëel. Dit risico wordt drastisch beperkt met het GreenGrid modulair systeem. De installateur is verlost van tal van zorgen zowel tijdens als na de plaatsing, en zijn klanten profiteren onmiddellijk van het gewenste resultaat.

Eenvoudig Dakonderhoud en Reparatie
Dankzij het modulaire GreenGrid® Systeem is het dak altijd en overal onmiddellijk toegankelijk voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, reparaties en aanpassingen. Indien dit noodzakelijk mocht zijn, dan kunnen de modules eenvoudig weggenomen worden totdat de werken uitgevoerd zijn. De GreenGrid modules worden terug op hun plaats gezet zonder de plantengroei aan te tasten.

Flexibiliteit in uw Budget
Alhoewel de vraag naar groendaken continu stijgt, zijn toch nog tal van bouweigenaars beperkt omwille van het budget. GreenGrid systemen worden gewoon op de waterdichting geplaatst en kunnen aldus op ieder gewenst moment geplaatst worden. Dit kan bij de constructie gebeuren, op ieder gewenst moment in de toekomst, maar ook in fases naargelang de financiële mogelijkheden.

Subsidies

Om de aanleg van groendaken een extra duwtje in de rug te geven, zijn er subsidies voorzien via de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap voor duurzame ontwikkeling’. Gemeenten die deze samenwerkingsovereenkomst ondertekend hebben, kunnen aan hun inwoners subsidies geven voor de aanleg van een groendak.

Het subsidiereglement kan verschillen van gemeente tot gemeente. Niet iedere gemeente biedt een subsidie aan. Het subsidiëren van groendaken is in Vlaanderen geen verplichting maar een vrijwillig engagement. De subsidie bedraagt 31 euro per m² (als de kostprijs voor de aanleg 31 euro per m² of meer bedraagt). Als de kostprijs minder dan 31 euro per m² bedraagt, dan zal de subsidie ook lager zijn. In dat geval is de subsidie gelijk aan de kostprijs van het groendak.